Đánh giá đào tạo

Email In PDF.

lien_ket_3_nha_-_vnu_1Mỗi chương trình đào tạo có mang lại mong đợi của doanh nghiệp như đầu tư ban đầu hay không? Hãy để chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá. Bằng công cụ đánh gía linh hoạt, nhanh chóng, mọi thắc mắc về hiệu quả đào tạo sẽ được giải đáp nhanh.

 Đánh giá hiệu quả đào tạo

 a.       Mục đích đánh giá hiệu quả ĐT

 Xem xét lại mức độ thỏa mãn các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đào tạo;

  • Đưa ra những điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả cho các chương trình ĐT sau.
b.      Thực hiện đánh giá hiệu quả ĐT

 Hiệu quả của chương trìn ĐT thường được đánh giá qua hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Học viên tiếp thu, học hỏi được gì sau khóa ĐT?. (Thông qua các đợt kiểm tra giữa và cuối khóa)
  • Giai đoạn 2: Học viên áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã học được vào trong thực tế để thực hiện công việc như thế nào? (Công việc này đòi hỏi một thời gian dài sau ĐT)

 Có thể áp dụng một hoặc phối hợp nhiều cách đánh giá hiệu quả của ĐT sau đây:

  • Đánh giá những thay đổi của học viên: Trên cơ sở những thay đổi kết quả thực hiện công việc trước và sau thời gian ĐT của học viên.
  • Phân tích thực nghiệm: Trên cơ sở phân tích so sánh kết quả thực hiện công việc trước và sau thời gian đào tạo của các học viên với những cá nhân không tham gia vào quá trình ĐT. Sự phân tích này kết hợp với chi phí ĐT sẽ cho phép xác định mức độ hiệu quả của chương trình ĐT.
c.       Quy trình đánh giá đào tạo chuẩn tại TMO

1. Xác định đối tượng đánh giá đào tạo

Xác định đối tượng được đánh giá đào tạo là công tác tìm hiểu năng lực hiện có trước đào tạo và đặc điểm của nhóm đối tượng được tiến hành đánh giá. Đây là bước đi đầu tiên và vô cùng quan trọng để xây dựng đúng các mục tiêu nhằm tiến hành đo lường chính xác hiệu quả đào tạo. Thông qua việc thu thập các loại thông tin đặc biệt tùy đặc điểm của doanh nghiệp và của khóa đào tạo cần đánh giá, TMO sẽ hiểu rõ đặc điểm riêng của đối tượng cần đánh giá và áp dụng các phương pháp điều tra phù hợp cũng như xây dựng được các mục tiêu phù hợp. Có thể thu thập các loại thông tin này thông qua nhiều bên liên quan như cấp trên, cấp dưới, khách hàng, đồng nghiệp… các loại thông tin cần thiết có thể được điều tra thông qua phỏng vấn các bên liên quan hoặc thu thập trong các loại tài liệu như bảng mô tả công việc, bảng đánh giá thành tích, bảng đăng kí thành tích…

2. Xác định mục tiêu đánh giá đào tạo

Mục tiêu tốt cần đảm bảo các yếu tố sau (SMART):

• Specific: Cụ thể, rõ ràng

• Measurable: có thể đo lường được

• Attainable: Có khả năng thực hiện được/khả thi, phù hợp với nguồn lực

• Relevant: Thực tế/phù hợp với mục tiêu chương trình chung

• Time - bound: Có giới hạn về thời gian

Mục tiêu sẽ được nhóm đánh giá TMO cụ thể hóa cho từng nhóm đối tượng trong mỗi dự án đánh giá đào tạo khác nhau.

3. Lập nhóm đánh giá

Nhóm đánh giá sẽ bao gồm tổ chuyên gia chuyên điều tra và thu thập, phân tích thông tin cần thiết và một chuyên gia TMO chịu trách nhiệm tham gia trực tiếp các khóa học cùng với Doanh Nghiệp với mục đích vừa để quan sát, đánh giá trực tiếp khóa học vừa để bảo đảm tính khách quan và hiệu quả của khóa học. Chuyên gia TMO trực tiếp tham gia khóa học có tác dụng như một “giám thị dự giờ” sẽ giúp Doanh Nghiệp “giám sát” chất lượng khóa học và cũng là “yếu tố thứ 3” bảo đảm tính khách quan cho những nhận xét đánh giá của học viên tham gia khóa học . Tất cả các công cụ điều tra, phương pháp điều tra, quản lý và phân tích thông tin sẽ do Ban tư vấn của TMO với những cá nhân có chuyên môn phù hợp với dự án tư vấn, thiết kế và tiến hành phân tích cũng như viết báo cáo, trình bày kết quả đánh giá đào tạo cho Doanh Nghiệp. Việc tập họp các chuyên gia TMO cùng tham gia từng dự án sẽ khiến báo cáo đánh giá tổng hợp được những phân tích có giá trị nhất.

4. Xây dựng khung năng lực

Khung năng lực là một bản mô tả về năng lực mà mỗi người, trong cương vị công tác của mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một khung năng lực nói chung chỉ ra yêu cầu về năng lực chung, năng lực cụ thể và những diễn giải chi tiết về năng lực cụ thể.Sau khi đã điều tra và hiểu rõ về năng lực hiện có trước khi đào tạo của nhóm đối tượng, nhóm đánh giá sẽ tiến hành thu thập thông tin từ Doanh Nghiệp và khóa đào tạo để xây dựng nên khung năng lực lý tưởng cần có sau khi tham gia khóa đào tạo. So sánh năng lực trước và sau đào tạo sẽ chỉ ra được kết quả đào tạo có hiệu quả hay không hoặc đạt hiệu quả đến mức độ nào, những gì cần thực hiện tiếp theo trong hỗ trợ sau đào tạo và cung cấp thông tin cần thiết cho kế hoạch đào tạo tiếp theo.

5. Thiết kế công cụ

Các thông tin cần thiết có thể được thu thập bằng nhiều cách khác nhau: Phỏng vấn, quan sát, bảng phiếu câu hỏi, công cụ PRA, thảo luận nhóm, nghiên cứu tài liệu báo cáo, kiểm tra, thi… Việc lựa chọn công cụ nào tùy thuộc vào hệ thống các câu hỏi đã thiết kế. Nhóm chuyên gia TMO sẽ chọn lựa, thiết kế, thử nghiệm để tìm ra công cụ phù hợp nhất cho mỗi dự án mà Doanh nghiệp yêu cầu.

6. Tiến hành khảo sát

Tiến hành khảo sát bao gồm quá trình thu thập thông tin thứ cấp thông qua các tài liệu thô, báo cáo chuyên đề, cơ sở dữ liệu. Để thu thập các thông tin cao cấp hơn, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát tại doanh nghiệp với tác phong chuyên nghiệp, bảo đảm không khí vui vẻ, thoải mái cho các nhóm đối tượng cung cấp thông tin; Nêu rõ mục đích/thỏa thuận về ghi chép và việc ghi lại hình ảnh, âm thanh…Cam kết về sử dụng thông tin, biểu hiện sự lắng nghe, tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức và nguyên tắc tự nguyện trong khảo sát đánh giá.

7. Quản lý và phân tích thông tin

Sau khi đã xác định được những kiến thức, kỹ năng, thái độ hiện tại và cần có trong tương lai của nhóm đối tượng, dựa trên định hướng phát triển chung của cơ quan/tổchức nhóm đánh giá cần xác định ra khoảng trống năng lực của nhóm đối tượng và nhu cầu về năng lực của nhóm đối tượng được đánh giá. So sánh với kết quả đào tạo đã được khảo sát, nhóm chuyên gia sẽ tính toán mức độ lấp đầy khoảng chênh lệch giữa năng lực sẵn có và năng lực có được sau đào tạo, từ đó xác định hiệu quả đào tạo và đưa ra những kiến nghị cụ thể về khóa học.

8. Báo cáo cho Doanh Nghiệp

Là sự kết hợp của việc xây dựng khung phân tích cuối cùng và diễn giải thông tin trong khung phân tích đó. Từ đề cương nghiên cứu ban đầu, ghi nhớ phân tích trong quá trình phân tích thông tin, khung phân tích thông tin cuối cùng được xây dựng để phục vụ cho việc viết báo cáo. Sự diễn giải thông tin trong báo cáo được bắt đầu từ các thông tin cụ thể nhưng phải được mô tả ở cấp phân tích cao hơn, có nghĩa là phải quy nạp được những thông tin thông thường thành những lý luận. Sự diễn giải thông tin phải phong phú về chi tiết, có khả năng trình bày các quá trình hay diễn biến phức tạp của đời sống xã hội, có tính nhân quả chặt chẽ để tạo thành một bức tranh, một mô hình hay tập hợp khái niệm gắn kết với nhau một cách tổng hợp.

Theo TMO Vietnam

 

LAST_UPDATED2  

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Hồng Anh
Ms. Ngọc Châu

Khách trực tuyến

Hiện có 1 khách Trực tuyến